CLEAR ENERGY

De energieadviseur met doordachte aanpak voor de reductie van uw zakelijke energiekosten en -verbruiken.
Op de volgende gebieden kan met diensten waarde worden toegevoegd aan uw bedrijf of instelling:

* energiekosten beheersing
* energieregistratie en -monitoring
* projecten en energie in het kwaliteitsysteem
* aspecten van de uitstoot van CO2 en Nox


Een toegevoegde waarde die zich vertaald in:

* groeiend inzicht in de energiehuishouding
* effectieve maatregelen voor energiebesparing
* groeiende benutting van de gebruikte energie
* minder uitstoot van broeikasgassen in het milieu.


Resultaat

- uw organisatie is kosteneffectief,
- uw organisatie scoort punten voor MVO op het hoofdstuk Klimaat en Energie,BREEAM sterren en volgens NEN-EN-ISO 50001:2011.
- uw organisatie voldoet aan de eisen van de wet.

Clear Energy heeft nagedacht over doen.